toggle navigation
 | Start  | Over mij  | Gevestigde praktijken  | Voor Wie  | Contact & Afspraak  | Privacyverklaring  | 

Privacyverklaring Praktijk Westera

Praktijk Westera vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij daarmee omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij?

U kunt onze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u de pagina’s bezoekt, etc., wij doen dit om uw ervaring op de website te optimaliseren en gebruiken de gegevens niet om u te identificeren. Wij kunnen ook IP-adressen verzamelen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. De IP-adressen gebruiken wij voor het bepalen uit welke regio of land bezoekers komen, ook weer om de ervaring op de website te optimaliseren. De IP-adressen zien wij dan ook niet als persoonsgegevens.

Naast informatie die wij verzamelen via de website verzamelen wij ook persoonsgegevens over klanten die wij behandelen. Vanuit de wet zijn wij verplicht om een medisch dossier op te bouwen en moeten dit dossier 15 jaar bewaren.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens via de Internetsite met als doel u te voorzien van een optimaal werkende website.

Uw persoonsgegevens die wij voorafgaande, tijdens of na de behandeling(en) vastleggen verzamelen wij om enerzijds te voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het opbouwen van een medisch dossier. En aan de andere kant om de behandeling optimaal aan te laten sluiten bij uw situatie, de behandeling optimaal aan te laten sluiten bij eventueel eerder uitgevoerde behandelingen, de voortgang van uw behandelprogramma te monitoren, dan wel iedere andere mogelijkheid benutten om de behandeling te optimaliseren.

Welke grondslag voor de opslag van gegevens?

Wij slaan uw gegevens op, op basis van de noodzaak voor het uitvoeren van de behandelrelatie. Dit valt onder de categorie "Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst". Verder zijn wij verplicht om een medisch dossier vast te leggen dit valt onder de categorie "De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting". Mochten wij gegevens moeten registreren als wij nog geen overeenkomst (behandelrelatie) met u hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn als wij uw gegevens vastleggen ten behoeve van een toekomstige afspraak voor uw eerste behandeling. In dat geval beroepen wij ons op de grondslag "De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen". Het is namelijk in ons beider belang dat wij uw gegevens kunnen registreren om u bijvoorbeeld te kunnen contacteren als de afspraak moet worden verzet.

Duur van de opslag

Wij zijn wettelijk verplicht om het medisch dossier gedurende 15 jaar te bewaren.

Ontvangen wij gegevens dan informeren wij u

Mochten wij uw gegevens van een derde partij ontvangen dan zullen wij u informeren welke gegevens wij hebben ontvangen en van wie.

Soms moeten we uw gegevens aan iemand anders geven om u van dienst te kunnen zijn

Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten delen met derde partijen. Dit doen wij alleen als wij hiertoe bij wet verplicht zijn zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Soms is het in uw belang dat wij gegevens delen met derden zoals bijvoorbeeld informatie over een verdacht plekje op de huid dat gedeeld moet worden met de huisarts. In dit laatste geval doen wij dit altijd in overleg met u en indien mogelijk via uzelf.

Daarnaast kan het zijn dat we gebruik maken van een dienstverlener (bijvoorbeeld ICT-beheerder of boekhouder) en dat uw persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. Maar maakt u zich geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die partij de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.

In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!

Hyperlinks

Op onze website wordt nogal eens verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink. Als u hierop klikt verlaat u onze site en kunnen wij uw privacy niet meer garanderen. De privacyverklaring van die betreffende website is dan van toepassing is.

Beveiliging

Als uw gegevens bij ons worden opgeslagen zijn deze altijd voorzien van een beveiliging met een wachtwoord. Uw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw privacy dan heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk horen wij de klacht graag eerst van u zodat wij u van een passende oplossing kunnen voorzien.

Kloppen uw gegevens niet? Heeft u vragen?

U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. Kloppen die volgens u niet? Neem dan vooral contact met ons op en dan passen wij ze aan. Schroom ook niet om ons te benaderen als u vragen heeft over onze privacyvoorwaarden.

Praktijk Westera
Fok 47
8441BN Heerenveen
0513 - 62 38 42

watermerk